Metodika stopování

04.10.2011 00:07

Tento článek jsem našla na internetu a stojí za to si ho přečíst.

Text je součástí DVD, a přináší rozpracování metodiky přesného stopování, které vychází ze zkušeností, získaných v průběhu DKK a SPK v roce 2007 v Dobroticích. Přiložené texty jsou volně šiřitelné i kopírovatelné.

   

Úvod.

 Položme si otázku proč zvolit tento způsob stopování.

l        Stopa je přesná a pes z ní neschází.

l        Velmi přesné vypracování lomů bez koleček, ověřování a vyhledávání dalšího úseku.

l        Naprosté soustředění na stopu. Pes nereaguje na okolní rušivé vlivy.

l        Pes vypracovává i velmi staré stopy.

 

Principiální zdůvodnění.

      Touto metodou naučíme psa vyhledávat zdroj pachu-otisk šlápoty.Pokud pes toto nezvládá a stopuje pouze na pachový mrak, je velmi ovlivňován působením povětrnostních podmínek, především větru. Po několika hodinách po položení stopy pachový mrak zmizí a pes, který stopuje jeho sledováním není schopen stopu zachytit. Na hlíně a frekvenci je pachový mrak podstatně menší, proto i schopnost sledování těchto stop je velmi omezená. Ve šlápotě je pachových částic mnohokrát více, proto lze u takto nově připravovaného psa sledovat i v těžkém terénu stopy staré.

     Pudové sledování je zcela nevhodné-vede k rychlému postupu (snaha dostihnout kořist), který se však negativně projeví v přesnosti provedení stopy a vypracování lomů. Proto je nutno zcela „vymýt“ z mozku psa přirozený způsob stopování. Na konci stopy přirozené je kořist. V našem případě nikdy! Postup psa musí být velmi pomalý a přesný. Pes nesmí spěchat na konec stopy.

      Na konci stopy nic není !!! Nesmí tam být žádná miska se žrádlem ani míček. Prostě velké NIC! Odměnou psovi je celá stopa, respektive sbírání pamlsků po celé její délce. V průběhu stopy můžeme část pamlsků soustředit do krabiček. Ty slouží pouze k uklidnění psa a jeho chvilkovému odpočinku.  

     V tomto našem krok-krok stopování pes čichá daleko intenzivněji, prověřuje každou šlápotu a proto se neodchýlí od stopy a nepřejde lom o více než právě délku jednoho kroku, tedy o 40 cm. V průběhu stopy provede 1000-1500 nasání čichových částic a vyhledání 1500 ks pamlsků.

     Celá metoda je extrémně zdlouhavá a náročná na kladeče. Psovod musí být velmi trpělivý a musí postupovat k dalšímu stupni až po úplném zvládnutí stupně předcházejícího.Vracení se zpět v metodice je těžké, někdy takřka nemožné. Ideální je začít se štěnětem nebo se psem, který nepoznal přirozený způsob stopování. U zvířat, která již na stopách pracovala a chcete je zpřesnit, je třeba mnohonásobně více dbát na posloupnost a některé etapy především čtverců ještě prodloužit, aby pes nepřepnul do původně naučeného sledování stop.

 

Jádro metody.

     Jádrem metody je odměna pamlskem za to, že pachově prověřil celý otisk boty (šlápoty) kladeče. Ve finále pes prohledává všechny šlápoty i když se zde pamlsky již nenacházejí. Přibližně stejně jako sleduje podpaží psovoda při poslušnosti, kde očekává odměnu míčkem i když po každém kroku odměna nepřichází.

     Rutinou zjistí, že další šlápota je do 40 cm od předešlé, proto i když stopu ztratí, dále nepostupuje, ale pouze pohybem hlavy vlevo či vpravo další šlápotu zachytí a sleduje dále. Nespěchá, protože zisk ze stopy má na každém kroku a ne na konci. Chůze u opravdu dobře připraveného psa je velmi pomalá. Někdo může namítnout, jak dlouho může pes takto pracovat? Neunaví se rychle? Ano unaví. Postupným prodlužováním doby vyhledávání pamlsků ve čtvercích jsme se dostali na dobu asi 45 minut. Z toho vyvozuji závěr, že pes může kvalitně sledovat stopu minimálně 1km dlouhou. Ale řekněme si otevřeně kolik děláte v praxi „opravdu praktických“ stop v délce několika kilometrů, nebo dostihových stop? Samozřejmě jiná situace je u různých složek policie. U Služby cizinecké a pohraniční policie je jiná než na skupinách služební kynologie, kde se očekává spíše odchodová stopa pachatele ve frekvenci. Často i několik hodin stará a běžně „znehodnocená“ pohybem osob. V těchto případech jsme při stopování na pachový mrak v koncích a kladný výsledek se dostaví jen stěží.

     Můžete porovnat oba způsoby práce na stopě. Jedná se o stopu položenou na uválcované hlíně. Stáří stopy jsou 4 hodiny. První dva psi jsou v kondičním kurzu a mají zadanou kategorii P1, celočerný pes je 2,5 roku starý, se zadanou kategorií H1. (viz video)

     Pokud jste se rozhodli, přeji vám především hodně trpělivosti, sebekázně a málo bolavá záda.

 

 Příprava.

      Materiální zabezpečení.

l        Terčík k označení nášlapu.

l        Malé drátěné terčíky (k označování úseků se změnou pamlskování)

l        Pamlsky

l        Krabičky

l        Předměty

l        Vypachovávací síto

 

     Protože tato metoda je založena především na potravním reflexu, musíme mít psa ve správném stavu dráždivosti.(Jedna z podmínek vzniku reflexu) Musíme umět pracovat s hladem. Uvádím svůj systém budování „hladovosti“:

 

1.      Prodloužíme interval mezi krmením na dvojnásobek.

2.      Krmíme dvojnásobné množství krmení.

3.      Krmíme vždy více zvířat společně.

4.      Postupně přecházíme na krmení pouze na stopách nebo čtvercích.(i u štěňat)

5.      V průběhu týdne, kdy cvičíme ve všední dny (v kurzu) překrmujeme v pátek a sobotu.

V neděli již nekrmíme. V pondělí až čtvrtek krmíme pouze na stopách.

 

 

Na stopě

Na stopě

Na stopě

Na stopě

V kotci

V kotci

V kotci

Na stopě

Na stopě

Na stopě

100 %

100 %

100 %

100 %

200 %

200 %

0 %

100 %

100 %

100 %

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

 

 

Začínáme – čtverec.    

     Musíme psovi vysvětlit,že tam, kde je pach kladeče, je i pamlsek a nemá smysl hledat jinde. Nejsnazší k pochopení je ve čtverci.

Postup: Do nízké trávy zapíchneme 4 terčíky, kterými vymezíme čtverec o hraně asi 1 metr. Celou plochu čtverce vyšlapeme. Dbáme na to, aby hrany čtverce ostře oddělovaly část pošlapanou a nepošlapanou. Poté na celou plochu čtverce vyskládáme pamlsky tak, aby byly 10 cm od sebe. Do čtverce položíme celkem 100 pamlsků. Přivedeme hladového psa, posadíme ho u nohy ve vzdálenosti 0,5-1metr od čtverce. Podáme mu z ruky pamlsek, ukážeme mu druhý pamlsek. Ten mu však nedáme, ale odhodíme ho do čtverce. Psa necháme vejít za pamlskem do čtverce s povelem HLEDEJ. Pes zjistí, že je zde pamlsků více a začne je sbírat. Nejprve je sbírá bez čichání. Čím jich je ve čtverci méně, tím více začíná hledat nosem. Zpočátku se pokouší i čtverec opustit. Sám však zjistí, že mimo pošlapanou plochu čtverce žádné pamlsky nenalézá a vrací se zpět. Pokud odejde ze čtverce, vrátíme ho zpět s povelem HLEDEJ. Když pes většinu pamlsků našel a pozřel, můžeme do čtverce další nenápadně přihazovat. Pozor!!! Pes nesmí zjistit,že je přihazujete vy! Jinak by sledoval vás a nehledal ve čtverci. Zde můžeme dobře využít i pomocníka. Celá činnost trvá zpočátku 2-3 minuty. Poté psa pochválíme a odtáhneme mimo čtverec. Pokud má stále ještě chuť pokračovat, našlápneme mu vedle(5 metrů) další čtverec. Denně může štěně absolvovat 3 až 5 čtverců, dospělý pes až 10. Aby pes celou situaci dobře pochopil je potřeba asi 60 opakování. Po těchto opakováních, pes hledá pouze ve čtverci. Ten opouští naprosto vyjímečně. Maximálně o 10-20 cm a ihned se sám aktivně, bez povelu, vrací zpět do prohledávaného čtverce. Postupně zvyšujeme počet pamlsků ve čtverci až na 1-3 tisíce. S tím se úměrně pamlsky zmenšují(granule pro štěňata malých plemen) a zvětšuje se čtverec (1,5x1,5 m), více se dohazuje. Pes s přiměřeným treningem po 100-150 opakováních, je schopen sbírat kolem 40 minut. Dokud pes nedokáže soustředěně sbírat minimálně 20 minut nesmíme postupovat dále. Pokud cvičíme dva psy, můžeme je po určitém počtu opakování, pustit do čtverce oba. Jejich motivace se ještě podstatně zvýší. Rozměrově menší čtverce s většími pamlsky děláme pro motivaci, větší čtverce s menšími pamlsky pro vytrvalost. Při práci se pes postupně uklidňuje, přestává se točit a běhat z kouta do kouta. Začíná sbírat systematicky a klidně.

       Bohužel psi, kteří mají zkušenost se stopováním, mají tendenci stále rychle postupovat vpřed a nechávají nesebrané pamlsky. Nezvládá-li pes klidné vypracování nepokračujeme dále, ale stále procvičujeme stávající. V případě, že pes zvládá, pokročíme k obdélníkům.

 

Obdélník

     Obdélník má šířku dvou šlápot (50-60 cm) a délku nejprve 4 později 10 metrů. Nejprve necháme psa chodit v obdélníku vpřed i vzad. A to i několikrát po sobě. S počtem opakování je pes klidnější, sbírá pečlivěji a pomaleji. V této fázi většinou již můžeme krmit plnou dávkou i v kotci a tím předcházíme „přemotivaci“. Práce s hladem, velikostí pamlsků, druhem pamlsků je naprosto individuální.

     Dalším logickým krokem je spojování již naučených prvků do nášlap +  obdélník + čtverec. Délku postupně prodlužujeme až na 30 metrů. Počet opakování je asi 30.

 

Kladení stopy

Pokud jsme spokojeni s prací psa v obdélníku, můžeme konečně přejít k vlastnímu pokládání stopy, klasicky vyšlapávané.

     Vykročíme nohou a celou plochou podrážky došlápneme na terén. Pak nohu zvedneme a posuneme o polovinu šlápoty zpět. Do prostoru, který takto vznikne, umístíme pamlsek, nebo ještě lépe několik pamlsků. Totéž učiníme i druhou nohou.

     Nejprve šlapeme úzký chod „ tzv. Indiánský krok“, kdy jsou šlápoty v jedné linii. Krok se pokoušíme dělat dlouhý. Postupně přejdeme k běžné šířce kroku. Přechod musí být pozvolný, aby pes nesledoval jen pravou či levou řadu šlápot. Délka stopy se prodlužuje po 10 krocích. Každých 20 až 30 kroků uděláme malý čtverec, o rozměrech 30x30 cm a zde položíme 10-20 pamlsků. Místo čtverce můžeme položit krabičku s pamlsky, později i předmět. ( Předměty cvičíme mimo stopu samostatně.) Krabičku s pamlsky necháme označit jako předmět. Před ležícím psem pamlsky vysypeme na zem. Chválíme ho a necháme mu je sežrat vleže. U krabičky necháme psa odpočinout s povelem „zůstaň“. Pes si zvyká, že pokračování bude až na povel „hledej“. Po tomto povelu nebo s pomocným povelem „vstaň“, psa postavíme, necháme ho v této poloze setrvat( asi 2 vteřiny), upravíme mu stopovačku mezi nohy a na povel „hledej“ ho vypouštíme teprve do stopy. Sami zůstáváme na místě v podřepu a necháme stopovací šňůru proklouzávat mezi prsty, které klademe mírný odpor. V každé šlápotě by se měl pes zdržet asi 0,5-1 vteřinu a prozkoumat kolik je v ní pamlsků a všechny je vysbírat a sežrat. Důležitá je i rychlost žraní pamlsků. Proto volíme pamlsky vlhčené, které pes nechroupe, ale zhltne. Pes by měl postupovat co nejpomaleji a na prověšeném vodítku. Pozvolna stopy prodlužujeme. Tvarově děláme hady, kruhy, lomy i ostré lomy. Stáří stop volíme mezi ½ hodinou až hodinou. Starší stopy nemá smysl dělat !!! Takto propamlskovanou stopu pes vypracuje i po 3 dnech, ale na stopě již není žádný pach kladeče a mohlo by se stát, že po několikerém projití stopy, kde je pouze pach pamlsků, by se pes soustředil na vyhledávání pamlsků a zcela potlačil vnímání pachu kladeče. Pach kladeče musí být co nejsilnější. Nemá smysl se radovat z toho, že váš pes  sleduje takto položenou stopu starou několik dní. Není to vůbec o stopování, ale pouze o sběru pamlsků. Po odebrání pamlsků pes nestopuje vůbec!!!

     Terén volíme především tvrdý, abychom odstranili možnost sledovat stopu po pachovém mraku. Ideální povrch je uvláčená hlína nebo hlína lehce prorůstající obilím, ve výšce 5-10 cm.

     V každé šlápotě je pamlsek!!! Stále, alespoň 30 stop. U každé je nášlap čtverec . Je třeba, aby se pes zdržel na nášlapu. V této fázi výcviku alespoň 2-3 minuty. Pokud pes dělá dobře čtverec, ale ze čtverce, který je nášlapem, spěchá do stopy a vyráží vpřed, pomůžeme si tím, že psa uvedeme na nášlap pod úhlem 90°.

 

Sledujeme ocas psa. Jestliže s ním pes spokojeně kývá, je stopa lehká. Většinou to znamená, že můžeme pamlsky zmenšit. Jsou-li pamlsky dostatečně malé a pes se musí opravdu velmi soustředit, aby je našel, přestane ocasem vrtět a ten visí splihle dolů. Pokud je stopa dlouhá, můžeme zvolit dvojí velikost pamlsků. Větší dáme do druhé poloviny, nebo zvolíme na konec stopy pamlsky atraktivnější.

     Stádium celopamlskovaných stop trvá minimálně  měsíc, lépe dva s počtem stop kolem 60. Stopy ukončujeme předmětem a pamlskem z ruky, či krabičkou. Posadíme ho, přepneme na krátké vodítko a odvedeme. Pouze ve vyjimečných případech, kdy pes odvedl mimořádně výtečný výkon, ho odvedeme od konce stopy, opakovaně ho pochválíme a odměníme. Odměna se nesmí spojit s koncem stopy! Na konci stopy není nic! Pes se odměňuje sám po celý průběh stopy. Jakékoli motivace na konce stop jsou nevhodné a vedou ke zrychlení práce a nepřesnostem. Pouze přepnutí ze stopovačky na krátké vodítko mu oznámí, že zábava končí!

Celý předcházející text nebyl o stopování, ale o vymývání psího mozku!!! Pokud váš pes dělá přesně co si představujete, je to bezvadné, ale ještě vůbec nestopuje!!!

  

Odbourávání pamlsků

Odbourávání pamlsků musí být velmi pozvolné. Pokud jste předcházející etapě věnovali 3 měsíce, budete odbourávání pamlsků věnovat minimálně dvakrát tak dlouho.

     Nejprve vynecháváme jeden pamlsek z deseti propamlskovaných šlápot. Po několika dalších stopách 2-3. Vynechaná místa umístíme na stopě bez jakéhokoli systému zcela nahodile. Nesmí vzniknout jakýkoli negativní stereotyp. Snažíme se však ubírat pamlsky především v počáteční části stopy. Konec by měl být vždy propamlskován. Po těžkém soustředění přichází odměna. Toto je také jediný motivační prvek, který posiluje vytrvalost psa a nevede ke zrychlení jeho práce.

 

 

Organizace výcviku.

     Ideální je začít se štěnětem a celý systém těchto stop postupně procházet. Pokud máte dospělého psa, který již stopuje na pachový mrak a rozhodnete se, že ho předěláte v kondičním kurzu, tak to ani nezkoušejte. Seznamte se s metodou, využijte některé prvky (pamlsky a krabičky s pamlsky) pro větší soustředění psa na stopě, zcela zrušte motivace míčkem na konci stopy, ale psa nepředělávejte! Výsledek se v tak krátké době nedostaví. Jiná situace je když přijedete do doškolovacího kurzu a máte psa dobře rozpracovaného ve čtvercích a krátkých plně propamlskovaných stopách. Na závěr kurzu se můžete dostat k odbourávání pamlsků. Zkouškovou čistou zvládne a pak se vrátíte k metodické posloupnosti. Ideální by však bylo i k té zkouškové bez pamlsků přidat ještě jeden úsek navíc, který by byl propamlskován. Pes by pochopil, že musí projít nepamlskovanou část proto, aby se dostal do části pamlskované.

     Tento způsob stopování je pro psa velmi zajímavý a je ochoten tuto zábavu podstoupit několikrát za den. Pokud některý den nemáte čas na stopu jít, vyšlapte mu čtverec, vysypte do něj krmnou dávku a nechte ho, ať si ji vysbírá. Pracuje a utvrzuje se ve způsobu stopování, aniž by nachodil mnohé kilometry.

     Podařilo se vám odbourat takřka všechny pamlsky? Pracuje váš pes tak, že vyčichává každou šlápotu? Je čichání vašeho psa slyšet na celou délku stopovačky? Je jeho tempo pomalé a rovnoměrné? Může jít rozhodčí či skupina pozorovatelů u hlavy psa a on si jich vůbec nevšímá? Nereaguje váš pes na boční vítr, či protivítr, ale stále postupuje s nosem zabořeným do šlápot? Pokud jste si odpověděli na tyto otázky ano, pak váš pes stopuje.

 

Stopám zdar!